ТЕНДЕРИ

29/05/2018 Јавна набавка - закуп опреме са оператером
26/06/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке закуп опреме са оператером

21/05/2018 Јавна набавка - гуме за возни парк
11/06/2018 Одлука о додели уговора јавне набавке гума за возни парк
15/06/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке гума за возни парк

08/05/2018 Јавна набавка добара - Сеник-Вењак са клупама и са монтажом
07/05/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке Сеник-Вењак са клупама и монтажом

30/04/2018 Јавна набавка - уље мазиво и антифриз
21/05/2018 Одлука о додели уговора јавне набавке мазива и антифриза

23/05/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке мазива и антифриза

13/04/2018 Јавна набавка добара - електроматеријал
26/04/2018 Одлука о додели уговора јаве набавке електроматеријала
03/05/2018 Одлука о додели уговора електроматеријала

11/04/2018 Јавна набавка добара - бетонски пропусти
26/04/2018 Одлука о додели уговора - бетонски пропусти
03/05/2018 Одлука о додели уговора бетонских пропуста

05/04/2018 Јавна набавка добара - грађевински материјал
26/04/2018 Одлука о додели уговора - грађевински материјал

03/05/2018 Одлука о додели уговора грађевинског материјала

21/03/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке асфалтне масе

21/03/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке водоводни и канализацони материјал

13/03/2018 Одлука о додели уговора јавне набавке водоводни и канализациони материјал

05/03/2018 Јавна набавка добара - асфалтна маса

26/02/2018 Јавна набавка добара - водоводни и канализациони материјал

19/02/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке добара - ел. енергија за објекте
08/02/2018 Одлука о додели уговора јавне набавке добара - електрична енергија за објекте
26/01/2018 Јавнa набавкa мале вредности добара - електричне енергија за објекте на територији општине Гаџин Хан

23/01/2018 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке услуге депоновања отпада
27/12/2017 Јавна набавка услуге депоновања отпада

18/12/2017 Одлука о поништењу јавне набавке депоновања отпада
06/12/2017 Јавна набавка депоновања отпада

05/10/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке моторног горива
02/10/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке моторног горива

30/08/2017 Јавна набавка добро- «Набавка моторног горива по спецификацији,  за период од годину дана од дана закључења уговора односно до искиришћења средстава»

24/07/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке резервних делова за теретна и путничка моторна возила

12/7/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке резервни делови за теретна и путничка возила за партије 1 и 2
12/7/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке резервни делови за теретна и путничка возила за партију 3

26/06/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке закуп премњ са оператером

20/06/2017 Јавна набавка добара - резервни делови за теретна и путничка возила

19/06/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке геодетских услуга партија 1
19/06/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке геодетских услуга партија 2

15/06/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке закупа опреме са оператером

07/06/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке геодетских услуга за партију 1
07/06/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке геодетских услуга за партију 2
07/06/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке геодетских услуга за партију 3

01/06/2017 Јавна набавка услуге закупа опреме са оператером

24/05/2017 Јавна набавка - геодетске услуге
24/05/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке ауто гума

11/05/2017 - Award notice for supply of specialized equipment

04/05/2017 Обустава поступка јавне набавке геодетских услуга

24/04/2017 Јавна набавка - Ауто гуме
24/04/2017 Одлука о додели уговора за јавну набавку добара - уља и мазива

19/04/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке - електроматеријал
19/04/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке - бетонски пропусти

19/04/2017 Обавештење о закљученом уговору јавне набавке - грађевински материјал

18/04/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке пројектна документација за експлоатациона права габар - Сопотница

12/04/2017 Јавна набавка - Геодетске услуге

10/04/2017 Јавна набавка - уље мазиво и антифриз

04/04/2017 Јавна набавка - пројектна документација за експлоатациона права

29/03/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке добара - електроматеријал

28/03/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке бетонских пропуста

27/3/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке добара - грађевински материјал

20/03/2017 Обавештење о закљученом уговору добара - канализациони и водоводни материјал

15/03/2017 Обавештење о закљученом уговору добара - асфалтна маса

15/03/2017 Local Open Supply for Specialized Equipment

14/03/2017 Јавна набавка добара - електроматеријал за одржавање уличне расвете и објекта

10/03/2017 Јавна набавка добара - бетонских пропуста

10/03/2017 Оглас о спровођењу отвореног поступка за давање у закуп пословног простора

08/03/2017 Јавна набавка добара - грађевински материјал

01/03/2017 Одлука о додели уговора добара - асфална маса

28/02/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке - канализациони и водоводни мареријал партија 3
28/02/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке - канализациони и водоводни мареријал партија 2
28/02/2017 Одлука о додели уговора јавне набавке - канализациони и водоводни мареријал партија 1

14/02/2017 Јавна набавка добара - канализациони и водоводни материјал

10/02/2017 Odluka o dodeli ugovora JN 1-2017 - nabavka dobara elektricna energija na teritoriji opstine Gadzin Han
10/02/2017 Obavestenje o zakljucenom ugovoru JN 1-2017 - nabavka dobara elektricna energija na teritoriji opstine Gadzin Han

01/02.2017 Јавна набавка у отвореном поступку добара - асфалтна маса

26/1/2017 Јавна набавка мале вредности добара електрична енергија за објекте на територији општине Гаџин Хан

24/11/2016 Одлука о додели уговора ЈН добара - таруп прикључни део на трактору

22/11/2016 Одлука о додели уговора јавне набавке - Канализациона мрежа у селима Гркиња, Марина Кутина, и Тасковићи

16/11/2016 Одлука о додели уговора услуге закупа опреме са оператером

10/11/2016 Јавна набавка мале вредности - Канализационе мреже у селима Гркиња, Марина Кутина и Тасковићи

08/11/2016 Измена датума отварања понуда ЈН услуге закупа опреме са оператером
04/11/2016 Јавна набавка услуге закупа опреме са оператером

01/11/2016 Јавна набавка добара - таруп прикључни део на трактору

21/10/2016 Одлука о додели уговора јавне набавке одвожење отпада

19/10/2016 Јавна набавка услуге поправка машине "MINI BAGER CAT"

11/10/2016 Одлука о додели уговора набавке половниг утоваривача
26/09/2016 Измена конкурсне документације ЈН добара - половни утоваривач
23/09/2016 Јавна набавка добара - половни утоваривач

05/10/2016 Одговор на захтев  за додатне информације ,појашњења конкурсне документације за ЈН 12/2016 Депоновање отпада
05/10/2016 Измена конкурсне документације ЈН услуге депоновања отпада
08/09/2016 Јавна набавка услуге депоновања отпада

23/08/2016 Одлука о додели уговора у поступку ЈН моторног горива

19/07/2016 Јавна набавка моторног горива

13/04/2016 Јавна набавка ротационе ударне дробилице

08/04/2016 Јавна набавка закупа опреме са оператером
Одлука о избору најповољније понуде

01/04/2016 Јавна набавка водоводни и канализациони материјал

15/03/2016 Јавна набавка - аутогуме за возни парк

15/03/2016 Јавна набавка - уље, мазиво и антифриз

8/3/2016 Јавна набавка резервних делова за теретна и путничка моторна возила

8/3/2016 Јавна набавка за набавку добара електроматеријала за одржавање уличне расвете и објеката

25/02/2016 Јавна набавка за набавку добара грађевинског материјала

19/02/2016 Јавна набавка за набавку добара бетонских пропуста

19/02/2016 Јавна набавка мале вредности - асфалтна маса

20/11.2015. Одлука о поништењу отвореног поступка комбиноване грађевинске машине ровокопач-утоваривач

07/12/2015 Јавна набавка за набавку добара електричне енергије

09/11/2015 Јавна набавка моторног горива по спецификацији,  за период од годину дана од дана закључења уговора односно до искоришћења средстава

21/06/2013 Јавна набавка радова Геодетске услуге снимања трасе водовода
Горњи Душник – Гаџин Хан

14/06/2013 Јавна набавка радова на одржавању путног правца Р-241 граница општине Лесковац  у дужини од 4.23 км